FAQ

Často kladené otázky

Proč se samovyšetřovat?

Samovyšetření prsu je nejjednodušší a nejdostupnější způsob, jak odhalit onemocnění prsu a včas navštívit lékaře.

Jak provádět samovyšetřování?

Kdy a jak často mám samovyšetření provádět?

U samovyšetření prsu hledáme rozdíly od normálního stavu.
Proto je třeba provádět ho pravidelně jednou měsíčně mezi 5. – 10. dnem menstruačního cyklu
(pokud nemenstruujete, tak v pravidelných měsíčních intervalech).

Pravidelně si provádím samovyšetření pohmatem.
Proč jít na mamografické vyšetření, když nemám žádné potíže?

Abyste si byla jistá, že vyšetřujete zdravá prsa a že všechny nerovnosti mléčné žlázy jsou vaše zdravé nerovnosti, je dobré zajít si na přístrojové vyšetření. Pro mladší věk je lepší vyšetření ultrazvukem, po 40. roce života mammografické. Nechte si poradit v mammografickém centru.

Kam jít na preventivní ultrazvuk / mamografiI a kolik to stojí?

Ze seznamu mamografických center můžete vybírat to, které je vám nejblíž a kde vám odborníci rádi poradí.

Seznam center naleznete na: www.mamo.cz

Rakovina prsu se v mé rodině nikdy nevyskytovala.
Musím i přesto chodit na pravidelné prohlídky?

I když se ve vaší rodině onemocnění nevyskytlo, je dobré si svá prsa hlídat. Genetika není jediný důvod onemocnění, a proto je třeba na sebe dohlížet.

Kam se mohu obrátit v případě pozitivního nálezu?

V případě pohmatové abnormality v prsu je možné se obrátit na gynekologa nebo chirurga - mammologa. Ten vás odešle na  ultrazvukové nebo mammografické vyšetření podle vašeho věku a povahy nálezu. V případě, že je zhoubný nádor potvrzen biopsií, budete  automaticky odeslaná  na onkologii nebo chirurgii na základě  posouzení vašeho případu na mamárním týmu (semináři, komisi).

V rodině se vyskytla rakovina jiného typu, jsem ohrožená?

Zhoubné nádory jsou tak častou diagnózou, že se téměř nevyskytují rodiny, kde by někdo malignitou neonemocněl.
Pokud máte v příbuzenstvu mnoho takových případů,  znamená to, že můžete zdědit dispozici ke vzniku zhoubných nádorů obecně.
Ta se do budoucna může projevit i vývojem nádoru v prsu. 

Jak je to s dědičností u rakoviny prsu, kdy se mam bát?
Pokud rakovinu měla babička, matka, sestra?

Mutace genů BRCA1 a BRCA2, kterou je možné zdědit po rodičích nebo může vzniknout i nově, je zodpovědná za vysoké riziko vzniku karcinomu prsu a vaječníků. Pokud se tedy ve vaší rodině vyskytlo více přímých příbuzných (maminka, teta, sestra) s tímto onemocněním, může se jednat  o dědičný typ rakoviny prsu. Ověření se provádí genetickýcm vyšetřením nemocné příbuzné. 

Vždycky je to rakovina, když si něco nahmatám?

Ne. Hmatné nálezy  v prsu se mohou objevit  v souvislosti s hormonálními změnami v kterémkoliv věku.
Pokud ale  pohmatový nález nezmizí po proběhlé menstruaci, je rozumné jej zkontrolovat. 

Nejdřív se prso operuje nebo se začíná chemoterapii?

To je individuální, závisí to na věku nemocné, velikosti a biologické povaze nádoru. Rozhodnutí o optimálním postupu by mělo padnout na začátku na základě domluvy odborníků v mammárním týmu, kteří každý nový případ konzultují. 

Otázky zodpověděla Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Jak můžu pomoci sobě i ostatním?

Sdílením na Facebooku podpoříte náš projekt a informace
o prevenci se tak budou moci dostat k více lidem.

Pravidelné vyšetření které vám zabere jen chvilku času.
A vy můžete být v klidu...